-kaik­ki kodin sii­vouk­set
- asioin­ti­pal­ve­lut
- ulkoi­lua­pua
- hara­voin­tia
- koti­ruo­kien ja lei­von­nais­ten val­mis­tus
- nur­mi­kon­leik­kuu
- lumen­luon­ti
- maton­pe­sut jne

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on tänä vuon­na 40% ja ensi vuon­na (2022–2023) se on perä­ti 60%!

80 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja asiak­kail­le joi­den toi­min­ta­ky­ky on hei­ken­ty­nyt, tar­joam­me sii­vous­pal­ve­lua arvon­li­sä­ve­rot­to­mas­ti (koti­ta­lous­vä­hen­nys kel­vol­lis­ta).

Olem­me pal­ve­luse­te­liy­rit­tä­jiä!


Soi­ta ja tie­dus­te­le lisää!

045 2130 855

Suvi Lomu/ Kotityöpalvelut