Sii­vouk­sen lisäk­si kysy myös pie­niä remont­ti- ja kylä­talk­ka­ri­pal­ve­lui­ta.

Asiak­kaan koto­na tuo­tet­ta­vat pal­ve­lut:

  • sii­vous- ja ruo­an­lait­to- ym. koti­työt
  • asioin­ti- ja ulkoi­lua­pu
  • kylä­talk­ka­ri­pal­ve­lut
  • pie­net remont­ti­pal­ve­lut

Yhteys­tie­dot: p. 050 5513489