Osuus­kun­ta­ko­kous valit­si 28.4.2020 kokouk­ses­saan uudet jäse­net osuus­kun­nan hal­li­tuk­seen. Osuus­kun­nan puheen­joh­ta­jan nui­jaa käyt­tää täs­tä läh­tien Asko Kar­hu­nen, p. 050 3143504 ja vara­pu­heen­joh­ta­jak­si kokous valit­si Timo Ran­ki­sen p. 050 5513489. Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen jäse­net: Eli­sa Elas­vir­ta, Hei­ni Lon­ka, Timo Luo­ma, Lee­na Maa­ra­la ja Mar­jaa­na Sund­berg. Osuus­kun­nan hal­li­tus valit­see jäse­nis­tään vas­tuu­hen­ki­löt mui­hin osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen tehtäviin. 

Osuus­kun­ta­ko­kous pidet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa etä­nä Sky­pe-kokouk­se­na koro­na-viruk­sen takia. 

LM / 30.4.2020