Yksi­tyi­nen Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri tar­jo­aa idyl­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen ympä­ris­tön Alpuan enti­sel­lä kylä­kou­lul­la, jos­sa pie­ni ja kodin­omai­nen päi­vä­ko­tim­me sijaitsee.

Tah­dom­me Heik­ka­ris­sa tar­jo­ta lap­sel­le sosi­aa­li­sen ja luo­van oppi­mi­sym­pä­ris­tön, jos­sa opet­te­lem­me lei­kin ja liik­ku­mi­sen, oival­ta­mi­sen ja oppi­mi­sen ilon kautta.

Löy­dät mei­dät osoit­tees­ta: Luo­huan­tie 35, Alpua

Kaik­ki per­heet voi­vat hakea Kelas­ta yksi­tyi­sen hoi­don tukea hoi­to­mak­sua varten.

Hoi­to­paik­ka­tie­dus­te­lut:

Hei­ni Lon­ka, var­hais­kas­va­tuk­sen opettaja

puh: 040 1871184