Koti­ta­lous­vä­hen­nys koti­työ­pal­ve­luis­ta on 60% vuon­na 2024.

Päi­vä­ko­dil­la on muu­ta­mia paik­ko­ja vapaa­na. Tie­dus­te­lut Eli­na Mal­ka­mä­ki puh. 0449831265.