Harjun LähiVoima

Rankinen Timo

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja

050 5513489
Puheenjohtaja@harjunlahivoima.fi

Sundberg Marjaana

Koti­työ­pal­ve­lut

050 5513489
kotityopalvelut@harjunlahivoima.fi

Päiväkoti Heikkari

040 1871184
Heikkari@harjunlahivoima.fi

Lee­na Maa­ra­la, vas­tuu­hen­ki­lö / Osuus­kun­nan hal­li­tus

044 3034986

Timo Törmikoski

Sih­tee­ri

Sihteeri@harjunlahivoima.fi

 

 

Ota yhteyttä