-kaik­ki kodin sii­vouk­set- asioin­ti­pal­ve­lut- ulkoi­lua­pua- hara­voin­tia- koti­ruo­kien ja lei­von­nais­ten val­mis­tus- nur­mi­kon­leik­kuu- lumen­luon­ti- maton­pe­sut jne­Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys on tänä vuon­na 40% ja ensi vuon­na (2022–2023) se on perä­ti 60%!80 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja…

lue lisää