OMAISHOITAJIEN SIJAISUUS

Tar­joam­me lyhy­tai­kai­sia omais­hoi­ta­jan sijai­suuk­sia (esim. omais­hoi­ta­jan lää­kä­ri­käyn­tien tai mui­den asioin­tien ajak­si). Työn­te­ki­jäm­me on sil­loin tuke­na, tur­va­na lähei­sel­le­si ja huo­leh­tii hänen hyvin­voin­nis­taan. (Emme suo­ri­ta sai­raan­hoi­dol­li­sia tehtäviä)

ARVONLISÄVEROTON HINNASTO

Arki­sin 07.00–16.00 32 €/h
Laun­tai sopi­muk­sen mukaan 36,29€/h
Sun­nun­tai sopi­muk­sen mukaan 57,70 €/h