ILMOITUKSEN VARAINEN SIIVOUSPALVELU

(ARVONLISÄVEROTON)

Voim­me tar­jo­ta arvon­li­sä­ve­ro­ton­ta sii­vous­pal­ve­lua jos toi­min­ta­ky­ky­si tai lähei­se­si toi­min­ta­ky­ky on alen­tu­nut esim. ikään­ty­mi­sen tai vam­mau­tu­mi­sen joh­dos­ta, voit tie­dus­tel­la mah­dol­li­suut­ta arvon­li­sä­ve­rot­to­maan sii­vous­pal­ve­luun. Arvon­li­sä­ve­ro­ton sii­vous­pal­ve­lu edel­lyt­tää pal­ve­luso­pi­muk­sen ja ‑suun­ni­tel­man tekoa. Arvon­li­sä­ve­ro­ton sii­vous­pal­ve­lu on kotitalousvähennyskelpoinen.

Asia­kas­ta kan­nus­te­taan osal­lis­tu­maan teh­tä­viin oman voin­nin ja kun­ton­sa mukaan.
Tar­koi­tuk­se­na on ede­saut­taa asiak­kaan asu­mis­ta koto­na tue­tus­ti tar­joa­mal­la näi­tä palveluita.

 

ARVONLISÄVEROTON HINNASTO

Arki­sin 07.00–16.00 28,23€/h
Laun­tai sopi­muk­sen mukaan 36,29€/h
Sun­nun­tai sopi­muk­sen mukaan 48,39€/h