Ruokapalvelu

Voim­me val­mis­taa asiak­kaan hank­ki­mis­ta raa­ka-aineis­ta mau­kas­ta koti­ruo­kaa tai lei­poa.
Suun­nit­te­lem­me asiak­kaan kans­sa yhdes­sä ate­rian sekä otam­me huo­mioon asiak­kaan aller­giat ja yli­her­kyy­det.
Erik­seen sovi­tus­ti autam­me myös juh­lien jär­jes­tä­mi­ses­sä sekä tar­joi­lus­sa.
Työn­te­ki­jäl­läm­me on hygie­nia­pas­si.

HINNASTO

Arki­sin 07.00–16.00 35€/h
Lau­an­tai sopi­muk­sen mukaan 45€/h
Sun­nun­tai sopi­muk­sen mukaan 60€/h

Hin­nat sisäl­tää 24% arvon­li­sä­ve­ron

Arki­sin 07.00–16.00 28,23€/h
Lau­an­tai sopi­muk­sen mukaan 36,29€/h
Sun­nun­tai sopi­muk­sen mukaan 48,39e/h

Hin­nat eivät sisäl­lä arvon­li­sä­ve­roa
*Koh­das­ta ilmoi­tuk­sen­va­rai­nen toi­min­ta löy­dät tie­toa
arvon­li­sä­ve­rot­to­mas­ta pal­ve­lus­ta ja sen ehdois­ta