Ruoanlaittoapu

Työn­te­ki­jäm­me voi val­mis­taa asiak­kaan hank­ki­mis­ta raa­ka-aineis­ta koti­ruo­kaa tai lei­poa. Työn­te­ki­jä suun­nit­te­lee yhdes­sä asiak­kaan kans­sa ate­rian. 
Erik­seen sovi­tus­ti autam­me myös juh­lien jär­jes­tä­mi­ses­sä sekä tar­joi­lus­sa.
Työn­te­ki­jäl­läm­me on hygieniapassi.

HINNASTO v. 2024

Arki­sin 07.00–16.00 39,68 €/h
Lau­an­tai 07.00–16.00 45 €/h
Sun­nun­tai sopi­muk­sen mukaan 71,55 e/h

Nämä hin­nat sisäl­tä­vät 24% arvonlisäveron.

Arki­sin 07.00–16.00 28,23€/h
Lau­an­tai 07.00–16.00 36,29€/h
Sun­nun­tai sopi­muk­sen mukaan 48,39e/h

Nämä hin­nat ovat arvon­li­sä­ve­rot­to­mat.
*Koh­das­ta Arvon­li­sä­ve­rot­to­mat pal­ve­lut löy­dät tie­toa arvon­li­sä­ve­rot­to­mas­ta pal­ve­lus­ta ja sen ehdoista.