Yksi­tyi­nen Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri tar­jo­aa idyl­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen ympä­ris­tön Alpuan enti­sel­lä kylä­kou­lul­la, jos­sa pie­ni ja kodin­omai­nen päi­vä­ko­tim­me sijait­see. Tah­dom­me Heik­ka­ris­sa tar­jo­ta lap­sel­le sosi­aa­li­sen ja luo­van oppi­mi­sym­pä­ris­tön, jos­sa opet­te­lem­me lei­kin ja…

lue lisää