Onpa muka­vaa, että Alpua ja yhtei­söl­li­nen osuus­kun­ta saa posi­tii­vis­ta pals­ta­ti­laa raa­he­lai­ses­sa leh­des­sä. Huo­mio­ta sai myös koko kylän lisäk­si mm. kyläyh­dis­tys ja nuorisoseura.

Alpuan kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa kou­lu ei ole toi­mi­nut enää vuo­siin mut­ta tilois­sa Päi­vä­ko­tia pyö­ri­te­tään Har­jun Lähi­Voi­ma osuus­kun­nal­la ja leh­den mukaan toi­mit­ta­ja tapa­si osuus­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jan Timo Ran­ki­sen kan­ta­mas­sa ruo­ka­tar­vik­kei­ta päi­vä­ko­dil­le. Pal­ve­lut kylä­läi­sil­le ovat tär­kei­tä ja nii­den eteen teh­dään pal­jon työ­tä. Vaik­ka päi­vä­ko­dil­la menee hyvin, kaik­kia tais­te­lui­ta ei voi voittaa.

Yhtei­söl­li­syyt­tä emme ole tääl­lä Alpuas­sa menet­tä­neet vaik­ka olem­me­kin menet­tä­neet kyläkauppamme.

Koko jut­tu on mah­dol­lis­ta lukea Raa­hen Seudusta!

Aurin­kois­ta kesää kaikille!