Kotityöpalvelut

Meil­tä saat kaik­ki kodin sii­vouk­set, asioin­ti­pal­ve­lut, ulkoi­lua­pua, koti­ruo­kien ja lei­von­nais­ten val­mis­tus­ta, hara­voin­ti, nur­mi­kon­leik­kuu, lumen­luon­ti, maton­pe­sut jne. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on 40% vuon­na 2021 mut­ta jo seu­raa­va­na...
Hyvä asiakkaamme,

Hyvä asiakkaamme,

Pian on aika hil­jen­tyä jou­lun viet­toon. Kii­tos, että olet ollut muka­na mat­kas­sam­me tänä vuon­na. Toi­vo­tam­me sinul­le hyvää jou­lua ja onnea vuo­del­le 2020. Päi­vä­ko­ti: p. 040 1871184 Koti­työ­pal­ve­lut: p. 050 5513489 Jou­lu­ter­vei­sin Osuus­kun­nan...