Hyvä asiakkaamme,

Hyvä asiakkaamme,

Pian on aika hil­jen­tyä jou­lun viet­toon. Kii­tos, että olet ollut muka­na mat­kas­sam­me tänä vuon­na. Toi­vo­tam­me sinul­le hyvää jou­lua ja onnea vuo­del­le 2020. Päi­vä­ko­ti: p. 040 1871184 Koti­työ­pal­ve­lut: p. 050 5513489 Jou­lu­ter­vei­sin Osuus­kun­nan...

Etsimme osa-aikaista työntekijää kotityöpalveluihin

Koti­pal­ve­lum­me kat­taa koti­työt sii­vouk­ses­ta ruo­an­lait­toon ja pyy­kin­pe­sus­ta kodin huol­to­teh­tä­viin. Tar­joam­me ulkoi­lua­pua ja asioin­ti­pal­ve­lu­ja sekä olem­me tuke­na ja tur­va­na arjes­sa. Teem­me lyhy­tai­kai­sia omais­hoi­don sijai­suuk­sia...

Laajennamme kotityöpalveluiden tarjontaa

Sii­vouk­sen lisäk­si kysy myös pie­niä remont­ti- ja kylä­talk­ka­ri­pal­ve­lui­ta. Asiak­kaan koto­na tuo­tet­ta­vat pal­ve­lut: sii­vous- ja ruo­an­lait­to- ym. koti­työtasioin­ti- ja ulkoi­lua­pukylä­talk­ka­ri­pal­ve­lutpie­net remont­ti­pal­ve­lut...

Päiväkoti Heikkarin vuoden vaihde

Joulukuu kiitää. Pian on joulu ja päiväkotimme jää joulutauolle 22.12. Olemme kuitenkin auki 27.–28.12. ja jatkamme heti uuden vuoden jälkeen 2.1.2019. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja toivotamme Hyvää Joulua ja...
Päiväkoti Heikkari Alpua

Päiväkoti Heikkari Alpua

Yksi­tyi­nen Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri tar­jo­aa idyl­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen ympä­ris­tön Alpuan enti­sel­lä kylä­kou­lul­la, jos­sa pie­ni ja kodin­omai­nen päi­vä­ko­tim­me sijait­see. Tah­dom­me Heik­ka­ris­sa tar­jo­ta lap­sel­le sosi­aa­li­sen ja luo­van...