Kotityöpalvelut

Meil­tä saat kaik­ki kodin sii­vouk­set, asioin­ti­pal­ve­lut, ulkoi­lua­pua, koti­ruo­kien ja lei­von­nais­ten val­mis­tus­ta, hara­voin­ti, nur­mi­kon­leik­kuu, lumen­luon­ti, maton­pe­sut jne. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on 40% vuon­na 2021 mut­ta jo seu­raa­va­na...
Hyvä asiakkaamme,

Hyvä asiakkaamme,

Pian on aika hil­jen­tyä jou­lun viet­toon. Kii­tos, että olet ollut muka­na mat­kas­sam­me tänä vuon­na. Toi­vo­tam­me sinul­le hyvää jou­lua ja onnea vuo­del­le 2020. Päi­vä­ko­ti: p. 040 1871184 Koti­työ­pal­ve­lut: p. 050 5513489 Jou­lu­ter­vei­sin Osuus­kun­nan...

Kaikenlaiset kotityöpalvelut kotiin osuuskunnan kautta!

Sii­vouk­set, ikku­nan­pe­sut ja mat­to­jen pesut aller­gia- ja ast­ma­lii­ton hyväk­sy­mil­lä laitteilla!  MATOT PUHTAAKSI KESÄKSI 20 eurol­la ja räsy­ma­tot 12 eurolla Tuo mat­to­si 2.5. klo 17–18 Alpuan enti­sel­le koululle. Hae puh­taat pes­tyt mat­to­si...

Haemme Päiväkoti Heikkariin vastaavaa lastentarhanopettajaa

VASTAAVA LASTENTARHANOPETTAJA, ALPUA (RAAHE) Haem­me tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen las­ten­tar­han­opet­ta­jaa yksi­tyi­seen päi­vä­ko­ti Heik­ka­riin Alpu­aan. Työn­ku­vaan kuu­lu­vat hoi­to- ja kas­va­tus­teh­tä­vien lisäk­si...