Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Olem­me kiin­ni hei­nä­kuun mut­ta elo­kuus­sa toi­min­tam­me jat­kuu. Päi­vä­ko­dil­la on vie­lä pari paik­kaa päi­vä­ko­tia tar­vit­se­vil­le lap­sil­le elo­kuun alus­sa alka­val­le toi­mi­kau­del­le. Päi­vä­ko­ti­pai­kois­ta yhtey­de­no­tot myös hei­nä­kuun aika­na...

Kaikenlaiset kotityöpalvelut kotiin osuuskunnan kautta!

Sii­vouk­set, ikku­nan­pe­sut ja mat­to­jen pesut aller­gia- ja ast­ma­lii­ton hyväk­sy­mil­lä lait­teil­la!  MATOT PUHTAAKSI KESÄKSI 20 eurol­la ja räsy­ma­tot 12 eurol­la Tuo mat­to­si 2.5. klo 17–18 Alpuan enti­sel­le kou­lul­le. Hae puh­taat pes­tyt mat­to­si...

Haemme Päiväkoti Heikkariin vastaavaa lastentarhanopettajaa

VASTAAVA LASTENTARHANOPETTAJA, ALPUA (RAAHE) Haem­me tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen las­ten­tar­han­opet­ta­jaa yksi­tyi­seen päi­vä­ko­ti Heik­ka­riin Alpu­aan. Työn­ku­vaan kuu­lu­vat hoi­to- ja kas­va­tus­teh­tä­vien lisäk­si...