Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Olem­me kiin­ni hei­nä­kuun mut­ta elo­kuus­sa toi­min­tam­me jat­kuu. Päi­vä­ko­dil­la on vie­lä pari paik­kaa päi­vä­ko­tia tar­vit­se­vil­le lap­sil­le elo­kuun alus­sa alka­val­le toi­mi­kau­del­le. Päi­vä­ko­ti­pai­kois­ta yhtey­de­no­tot myös hei­nä­kuun aika­na...

Ajankohtaista osuuskunnassa

Osuus­kun­ta­ko­kouk­ses­sa 28.5. kuul­tiin jäse­nis­tön kom­men­tit vuo­den 2016 toi­min­nas­ta ja saa­tiin monen­lai­sia hyö­dyl­li­siä kom­ment­te­ja ja ohjei­ta, joi­ta ryh­dym­me osuus­kun­nan hal­li­tuk­ses­sa käsit­te­le­mään. Osuus­kun­nan hal­li­tus jat­kaa...

Tervetuloa Harjun LähiVoiman blogiin!

Kulu­neen vuo­den aika­na olem­me käy­neet alun haas­tei­ta läpi, mitä päi­vä­ko­din, Alpu­kan ja koti­työ­pal­ve­lui­den pyö­rit­tä­mi­nen on tuo­nut.  Eten­kin alun byro­kra­tia oli yllät­tä­vän haas­ta­vaa. Olem­me kui­ten­kin onnis­tu­neet rat­kai­se­maan...