Sii­vouk­set, ikku­nan­pe­sut ja mat­to­jen pesut aller­gia- ja ast­ma­lii­ton hyväk­sy­mil­lä laitteilla!

 MATOT PUHTAAKSI KESÄKSI 20 eurol­la ja räsy­ma­tot 12 eurolla

Tuo mat­to­si 2.5. klo 17–18 Alpuan enti­sel­le koululle.

Hae puh­taat pes­tyt mat­to­si samas­ta pai­kas­ta vii­kon kulut­tua 9.5. klo 17–18.

Yli 80-vuo­tias saa koti­työ­pal­ve­lut arvon­li­sä­ve­rot­to­mas­ti. Asiak­kail­le alvit­to­muus on hyvä etu kun pal­ve­lus­ta saa alvit­to­muu­den lisäk­si 50 %:n koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen.  Esi­mer­kik­si arki­päi­vä­nä Koti­työ­pal­ve­lum­me teke­mä alvi­ton koti­työ tulee mak­sa­maan asiak­kaal­le koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 14,12 euroa / tunti.

Ota yhteyt­tä: Mar­jaa­na Sund­berg p. 044 2397165