Päiväkoti Heikkarin vuoden vaihde

Joulukuu kiitää. Pian on joulu ja päiväkotimme jää joulutauolle 22.12. Olemme kuitenkin auki 27.–28.12. ja jatkamme heti uuden vuoden jälkeen 2.1.2019. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja toivotamme Hyvää Joulua ja...
Päiväkoti Heikkari Alpua

Päiväkoti Heikkari Alpua

Yksi­tyi­nen Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri tar­jo­aa idyl­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen ympä­ris­tön Alpuan enti­sel­lä kylä­kou­lul­la, jos­sa pie­ni ja kodin­omai­nen päi­vä­ko­tim­me sijait­see. Tah­dom­me Heik­ka­ris­sa tar­jo­ta lap­sel­le sosi­aa­li­sen ja luo­van...

Kaikenlaiset kotityöpalvelut kotiin osuuskunnan kautta!

Sii­vouk­set, ikku­nan­pe­sut ja mat­to­jen pesut aller­gia- ja ast­ma­lii­ton hyväk­sy­mil­lä lait­teil­la!  MATOT PUHTAAKSI KESÄKSI 20 eurol­la ja räsy­ma­tot 12 eurol­la Tuo mat­to­si 2.5. klo 17–18 Alpuan enti­sel­le kou­lul­le. Hae puh­taat pes­tyt mat­to­si...

Haemme Päiväkoti Heikkariin vastaavaa lastentarhanopettajaa

VASTAAVA LASTENTARHANOPETTAJA, ALPUA (RAAHE) Haem­me tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen las­ten­tar­han­opet­ta­jaa yksi­tyi­seen päi­vä­ko­ti Heik­ka­riin Alpu­aan. Työn­ku­vaan kuu­lu­vat hoi­to- ja kas­va­tus­teh­tä­vien lisäk­si...

Kyläruokala Alpukka lopettaa toimintansa

Kyläruokala Alpukka lopettaa toimintansa – etsimme Alpuan vanhan koulun tiloihin ruokalayrittäjää Kyläruokala Alpukka lopettaa kokeiluluontoisen toimintansa. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Ruokalamme emäntä on saanut...