Jou­lu­kuu kii­tää. Pian on jou­lu ja päi­vä­ko­tim­me jää jou­lu­tauol­le 22.12. Olem­me kui­ten­kin auki 27.–28.12. ja jat­kam­me heti uuden vuo­den jäl­keen 2.1.2019. Kii­täm­me yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me ja asiak­kai­tam­me hyvin suju­nees­ta yhteis­työs­tä ja toi­vo­tam­me Hyvää Jou­lua ja…

lue lisää