Laajennamme kotityöpalveluiden tarjontaa

Sii­vouk­sen lisäk­si kysy myös pie­niä remont­ti- ja kylä­talk­ka­ri­pal­ve­lui­ta. Asiak­kaan koto­na tuo­tet­ta­vat pal­ve­lut: sii­vous- ja ruo­an­lait­to- ym. koti­työtasioin­ti- ja ulkoi­lua­pukylä­talk­ka­ri­pal­ve­lutpie­net remont­ti­pal­ve­lut...

Päiväkoti Heikkarin vuoden vaihde

Joulukuu kiitää. Pian on joulu ja päiväkotimme jää joulutauolle 22.12. Olemme kuitenkin auki 27.–28.12. ja jatkamme heti uuden vuoden jälkeen 2.1.2019. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja toivotamme Hyvää Joulua ja...
Päiväkoti Heikkari Alpua

Päiväkoti Heikkari Alpua

Yksi­tyi­nen Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri tar­jo­aa idyl­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen ympä­ris­tön Alpuan enti­sel­lä kylä­kou­lul­la, jos­sa pie­ni ja kodin­omai­nen päi­vä­ko­tim­me sijait­see. Tah­dom­me Heik­ka­ris­sa tar­jo­ta lap­sel­le sosi­aa­li­sen ja luo­van...
Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Olem­me kiin­ni hei­nä­kuun mut­ta elo­kuus­sa toi­min­tam­me jat­kuu. Päi­vä­ko­dil­la on vie­lä pari paik­kaa päi­vä­ko­tia tar­vit­se­vil­le lap­sil­le elo­kuun alus­sa alka­val­le toi­mi­kau­del­le. Päi­vä­ko­ti­pai­kois­ta yhtey­de­no­tot myös hei­nä­kuun aika­na...

Kaikenlaiset kotityöpalvelut kotiin osuuskunnan kautta!

Sii­vouk­set, ikku­nan­pe­sut ja mat­to­jen pesut aller­gia- ja ast­ma­lii­ton hyväk­sy­mil­lä lait­teil­la!  MATOT PUHTAAKSI KESÄKSI 20 eurol­la ja räsy­ma­tot 12 eurol­la Tuo mat­to­si 2.5. klo 17–18 Alpuan enti­sel­le kou­lul­le. Hae puh­taat pes­tyt mat­to­si...